Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Η Πολιτική & οι Μεταρρυθμίσεις Καποδίστρια και τα πρώτα Συντάγματα: 6ο Σεμινάριο Ιστορίας του «Καλλίπολις»

Την Τρίτη 17 Μαΐου, ώρα 7.00μμ, γίνεται το έκτο Μάθημα των Σεμιναρίων Ιστορίας του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» με θέμα «Η Πολιτική & οι Μεταρρυθμίσεις Καποδίστρια και τα πρώτα Συντάγματα».

Στα Σεμινάρια Ιστορίας, που γίνονται μια Τρίτη ανά μήνα στο «Καλλίπολις», διδάσκει ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβίδης -που είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου- ο οποίος
σχετικά με το 6ο Μάθημα σημειώνει: