Σάββατο 6 Ιουνίου 2020

Μήνυμα του Δ.Σ. του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»

Όλο αυτό το διάστημα η περιπέτεια του κορονοϊού μάς έπληξε όλους, άλλους λιγότερο άλλους περισσότερο.

Σίγουρα, επηρέασε τον τρόπο ζωής.
Μάς ανάγκασε να κλειστούμε, να κοιτάξουμε περισσότερο τον εαυτό μας.


Το «Καλλίπολις», Χώρος Πολιτισμού & Αλληλεγγύης, το διάστημα αυτό υποχρεωτικά δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι ανάγκες του χώρου λόγω της πανδημίας να αυξηθούν, τα έξοδα επίσης.