Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Συνάντηση Γνωριμίας του Εργαστηρίου Κιθάρας στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30μμ, στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» θα γίνει η Συνάντηση Γνωριμίας του Εργαστηρίου Κιθάρας με τον Δημήτρη Καρούσο, ο οποίος θα κάνει το μάθημα.

Θα συζητήσουμε το επίπεδο και τις επιθυμίες του καθένα και θα φροντίσουμε τις κιθάρες μας για να είναι έτοιμες για τη μουσική χρονιά που ξεκινάει για πρώτη φορά στο «Καλλίπολις».