του Γιώργου Μπαλάφα*
 

Τις τελευταίες ημέρες έγινε πολύ κουβέντα για τα αποθεματικά της Περιφέρειας και τις αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

* Είναι προκλητικό: Αυτοί που στήριξαν οικονομικές πολιτικές με τις οποίες ρημάχτηκε ολόκληρη η χώρα (και ιδιαίτερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία) να δηλώνουν ότι η μεταφορά χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να αποτελεί «απιστία».

* Είναι υποκριτικό: Να χαρακτηρίζουν «επικίνδυνη και ασταθή οικονομική κίνηση που μπορεί να επιφέρει ώς και ποινικές κυρώσεις» τη διεκδίκηση τα χρήματα της Περιφέρειας Αττικής να μην είναι άτοκα, αλλά να τοκίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος των πολιτών!