Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Σαββατοκύριακο με σοβαρά διακυβεύματα...

Ακόμα και τα μοντέλα έχουν χρονολογία λήξης, Παναγιώτη!

Προς το παρόν ΛΑΕxit...

Grexit μέχρι το τέλος ή EExit μέχρι τελικής πτώσεως;
Το επόμενο δημοψήφισμα δεν θα επιδέχεται παρερμηνείες!!!