Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Συνάντηση Γνωριμίας του Εργαστηρίου Φωτογραφίας στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, ώρα 8.00μμ, στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» θα γίνει η Συνάντηση Γνωριμίας του Εργαστηρίου Φωτογραφίας με τον Σπύρο Τσακίρη (ελευθεροτυπία - carnetdevoyage.gr), ο οποίος θα κάνει το μάθημα.

Το Εργαστήριο, που ξεκινάει για πρώτη φορά στο «Καλλίπολις» τον Οκτώβριο, περιλαμβάνει ψηφιακή φωτογραφία, τεχνικές κινητού, μηχανές με φιλμ, φωτογραφία ταξιδιωτική και δρόμου,
video editing, montage, narration.