Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022

Σεμινάρια Ιστορίας στο «Καλλίπολις»: Η Ελλάδα στο μεταίχμιο του 20ου αιώνα

Με το ένατο Μάθημα και με θέμα «Η Ελλάδα στο μεταίχμιο του 20ου αιώνα» συνεχίζονται τα Σεμινάρια Ιστορίας του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις», την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, ώρα 7.00μμ.

Στα Σεμινάρια Ιστορίας, που γίνονται μια Τρίτη ανά μήνα στο «Καλλίπολις», διδάσκει ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβίδης, που είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος σχετικά με το Σεμινάριο της Τρίτης σημειώνει: