Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Το «Καλλίπολις» διδάσκει... και διδάσκεται: Εργαστήρια Μαθημάτων & Σεμιναρίων περιόδου 2020 - 2021

Ο Χώρος Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» ξεκινάει τη δύσκολη αυτή χρονιά με πολλά μαθήματα, σεμινάρια & άλλες δραστηριότητες, που απευθύνονται στους μικρούς και μεγάλους φίλους μας.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο με καταξιωμένους στο αντικείμενό τους δασκάλους στους χώρους του «Καλλίπολις», οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα υγειονομικά πρότυπα.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και τελειώνουν