της Αγγέλας Νταρζάνου

Με διορθώσεις και διευκρινιστικές ρυθμίσεις κατατέθηκε εν τέλει χθες το απόγευμα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, αλλά και για τη δυνατότητα
του υπουργού Επικρατείας να προχωρεί στη λύση των εταιρειών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, όταν, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν πληρούν τους οικονομικούς όρους επιβίωσής τους.

Το νομοσχέδιο έχει τον τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. και τροποποίηση του αρ. 48 του Ν. 2190/1920» και κατατέθηκε μετά από δημόσια διαβούλευση μιας εβδομάδας και αλλεπάλληλες επαφές του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά, με αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς, χωρίς πάντως αλλαγές στη βασική φιλοσοφία του.
 
Μεταβατικές διατάξεις

Η σημαντικότερη ίσως από τις αλλαγές είναι ο λεπτομερής προσδιορισμός και οι αυστηρές προθεσμίες των ενεργειών που θα πραγματοποιήσει το νέο προσωρινό Δ.Σ. της ΕΡΤ, προκειμένου να επανασυστήσει την ΕΡΤ.