Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις», την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου


Τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Καλλίπολις - Χώρος Πολιτισμού & Αλληλεγγύης» καλούνται σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11.00πμ στην έδρα του σωματείου, Καλλιπόλεως 33 - Ελληνικό, με ημερήσια διάταξη:

1.
Εγγραφή νέων μελών
2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει σε επτά μέρες (Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου) την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο με το σύνολο των μελών που θα προσέλθουν, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού.