Η απαίτηση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να εισπράξει άμεσα το «τέλος χρήσης συχνοτήτων» από τους τηλεοπτικούς σταθμούς
είναι η πρώτη κίνηση της κυβέρνησης που σηματοδοτεί την πολιτική για εφαρμογή της νομιμότητας στον χώρο των ιδιωτικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Ταυτόχρονα, αποτελεί το πρώτο βήμα της ρήξης με τα συμφέροντα και τις «διευκολύνσεις» πάσης φύσεως, που παρέχονταν απλόχερα την περίοδο 2011-2014 στους μετόχους των τηλεοπτικών σταθμών.

Το τέλος χρήσης συχνοτήτων (2% του τζίρου και έως 3% για τα συνδρομητικά) αποτελεί ένα είδος «ανταλλάγματος» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, από τη χρήση του δημόσιου αγαθού, του φάσματος συχνοτήτων, για εμπορική δραστηριότητα από τους σταθμούς. Τα χρέη τους για την τελευταία τετραετία, οπότε και έπαυσε κάθε καταβολή, ανέρχονται περίπου σε 40 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Γραμματείας, όπως αναρτήθηκαν την Πέμπτη στη Διαύγεια από τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά.