Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Ατομικές Συνεδρίες Ψυχολογίας: Κάθε Δευτέρα στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»

Ξεκινούν και πάλι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ώρες 4.00 - 7.00μμ, οι δια ζώσης Ατομικές Συνεδρίες Ψυχολογίας του Χώρου
 Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις», στα πλαίσια των δράσεων αλληλεγγύης για τα μέλη και τους/τις φίλους/ες της συλλογικότητας.

Οι Ατομικές Συνεδρίες Ψυχολογίας είναι διάρκειας μιας ώρας και γίνονται δυο φορές ανά μήνα για κάθε ενδιαφερόμενο (κάθε Δευτέρα, ώρες 4.00-7.00μμ) στο «Καλλίπολις», αλλά και διαδικτυακά λόγω πολλών συμμετοχών, από τη φίλη του Χώρου Χρυσούλα Τσαούση, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας.