Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020

Άρχισαν τα Μαθήματα του Εργαστηρίου Υπολογιστών στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»

Ξεκίνησαν και συνεχίζονται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ώρες 10.00πμ - 12.00μ, τα Μαθήματα του Εργαστηρίου Υπολογιστών στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» με τη Χαρά Γερούκη, η οποία θα κάνει το μάθημα κάθε Δευτέρα και Πέμπτη τις ίδιες ώρες.

Όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να έρχονται στο «Καλλίπολις» τις μέρες και ώρες των μαθημάτων για γνωριμία και ένταξη στο Εργαστήριο που περιλαμβάνει
βασικές  δεξιότητες Computer & Smartphone, facebook , instagram, e-banking, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, Word, excel, power point.