Κυριακή 5 Ιουνίου 2022

Το συνταγματικό πλαίσιο και η Αρχή της Δεδηλωμένης: Το 7ο Σεμινάριο Ιστορίας του «Καλλίπολις»

Την Τρίτη 7 Ιουνίου, ώρα 7.00μμ, γίνεται το έβδομο Μάθημα των Σεμιναρίων Ιστορίας του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» με θέμα «Το συνταγματικό πλαίσιο και η Αρχή της Δεδηλωμένης».

Στα Σεμινάρια Ιστορίας, που γίνονται μια Τρίτη ανά μήνα στο «Καλλίπολις», διδάσκει ο ιστορικός Στάθης Κουτρουβίδης -που είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου- ο οποίος σχετικά με το 7ο Μάθημα σημειώνει: