Δευτέρα 18 Απριλίου 2022

Ελληνική Επανάσταση: Ο ρόλος του Καποδίστρια και η ίδρυση του ελληνικού κράτους - 5ο Σεμινάριο Ιστορίας του «Καλλίπολις»

Την Τρίτη 19 Απριλίου, ώρα 7.00μμ, γίνεται το πέμπτο Μάθημα των Σεμιναρίων Ιστορίας του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» με θέμα «Ελληνική Επανάσταση: Η επέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων, ο ρόλος του Καποδίστρια & η ίδρυση του ελληνικού κράτους».

Στα Σεμινάρια Ιστορίας, που γίνονται μια Τρίτη ανά μήνα στο «Καλλίπολις», διδάσκει ο ιστορικός
Στάθης Κουτρουβίδης
-που είναι και Πρόεδρος του Συλλόγου- ο οποίος σχετικά με το 5ο Μάθημα σημειώνει: