Τέλος στον «γόρδιο δεσμό» των διοικητικών του Εθνικού Θεάτρου βάζει η σημερινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ανακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη Χατζάκη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού.

Η απόφαση υπεγράφη χθες και δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264 και με αυτήν ανακαλείται η υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.

Ως λόγους για την ανάκληση αυτή η απόφαση αναφέρει ότι: