Παρατίθενται, αναλυτικά, τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων με τη Δύναμη Ζωής και επικεφαλής τη Ρένα Δούρου.

Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός καταλαμβάνει τις 61 από τις 101 έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ωστόσο δεν έχει οριστικοπιοιηθεί η κατανομή των εδρών στον καθένα από τους οκτώ τομείς, ώστε να οριστικοποιηθεί και η εκλογή συγκεκριμένων περιφερειακών συμβούλων.