Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018

Διαχείριση απορριμμάτων Αττικής - SOS


Η διαχείριση αποβλήτων στη χώρα μας γίνεται κάτω από Εθνικό Πλαίσιο, που κάθε φορά ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
 
Πρέπει επομένως να είναι εντός του Εθνικού Σχεδίου
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που εγκρίθηκε Δεκέμβρη 2015 με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού αναθεωρήθηκαν τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) και της Αττικής μέχρι το τέλος 2016.

Παρουσίαση του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα της Ηρώς» από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου στο "Στρογγυλό"