Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

Με τα Μαθήματα Τραγουδιού ξεκινούν τα Εργαστήρια στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30μμ, στον Χώρο Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις» ξεκινάνε τα Μαθήματα του Εργαστηρίου Τραγουδιού.


Το Εργαστήριο, που θα γίνεται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα στο «
Καλλίπολις», περιλαμβάνει τοποθέτηση φωνής, βελτίωση τεχνικής και απόκτηση ρεπερτορίου, ενώ στην πορεία θα σχηματισθούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.