Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

Ενημέρωση από το Δ.Σ. του Συλλόγου για την πορεία του Χώρου Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις»


Την Τετάρτη 27 Μαΐου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Χώρος Πολιτισμού & Αλληλεγγύης «Καλλίπολις», για να εξετάσει την πορεία της συλλογικότητας
μετά την καραντίνα.

Αφού διαπιστώθηκαν οι πληγές που άφησε στο «
Καλλίπολις» -και γενικότερα- η υγειονομική κρίση και η αναστολή λειτουργίας, αλλά και οι δυνατότητες που παρά τις δυσκολίες διαγράφονται για το μέλλον, το Δ.Σ. ομόφωνα προχώρησε στην ανασυγκρότηση του οργάνου, στη λήψη μέτρων προστασίας για την ομαλή λειτουργία του Χώρου, καθώς και στις πρώτες δραστηριότητες μέχρι τη σύγκληση της Σύσκεψης Μελών & Φίλων για το Πρόγραμμα του Ιουνίου.