Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Τη φύλαξη του ΧΥΤΑ Φυλής δρομολογεί ο ΕΔΣΝΑ

Την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της φύλαξης του ΧΥΤΑ Φυλής, ενός πάγιου αιτήματος των εργαζομένων, δρομολογεί η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, βάζοντας τις βάσεις
για την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου, υπέγραψε σύμβαση με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ», συνολικής δαπάνης 423.405 ευρώ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αναμένεται να εξυπηρετηθεί με την απασχόληση ικανού αριθμού κατάλληλα εκπαιδευμένων και εφοδιασμένων φυλάκων του χώρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σύμβαση δωδεκάμηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, ο ανάδοχος του έργου έχει ως στόχο να διασφαλίζει την αποτροπή, την παρεμπόδιση και την έξωση με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και νόμιμα μέσα, της χειροδιαλογής υλικών από τα απορρίμματα που μεταφέρονται προς διάθεση στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής, και επικουρικά του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ, τον έλεγχο των εισερχομένων φορτίων στον ΧΥΤΑ.

Ακολούθως, αντικείμενο των υπηρεσιών φύλαξης είναι η αποτροπή, η παρεμπόδιση και η έξωση με όλα τα παραπάνω μέσα, της εισβολής ατόμων άσχετων με τον ΕΔΣΝΑ, τους εργαζόμενους των Δήμων και τα νόμιμα πλαίσια της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, στις εγκαταστάσεις του και κυρίως στο μέτωπο υγειονομικής ταφής.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται και η συνδρομή του προσωπικού του ΕΔΣΝΑ στον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των εισερχομένων ποσοτήτων απορριμμάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι θα παραμένουν στους χώρους του ΧΥΤΑ και κυρίως στην περίμετρο του μετώπου υπηρεσιών σε τρεις βάρδιες καλύπτοντας όλο το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου