Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

Χωρίς πνοή & στόχο και με παρατυπίες το Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου


Για σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και για έλλειμμα ιεραρχήσεων και προγραμματισμού κάνει λόγο η Δημοτική Ριζοσπαστική Κίνηση Μοσχάτου-Ταύρου «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή».

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρει το γεγονός ότι η Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου δεν έχει συνεδριάσει, ενώ στη συνεδρίαση της Δ.Κ. Ταύρου ο δήμαρχος κ. Ευθυμίου ζήτησε συγγνώμη και διαβεβαίωσε ότι θα επαναφέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ενσωματώνοντας τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων.


Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή»:


Στη συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2017 συζητήθηκε στο Δ.Σ. το ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2014 - 2019 ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ.

Κατά τη συζήτηση αυτή η παράταξή μας εξέφρασε την έντονη δυσφορία της διότι:

α) η εισήγηση εστάλη στους δημοτικούς συμβούλους τρεις (3) μόνο ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου, και ο αριθμός των σελίδων (390) καθιστούσε αδύνατη την ανάγνωση και τη μελέτη ενός τόσο σοβαρού θέματος.

β) δεν υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ. του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας (1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν ούτε επισυνάπτονται κατά την υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή οι σχετικές αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για δράσεις/ σχέδια δράσης που τα αφορούν, όπως ρητά επιβάλλει ο νόμος

γ) δεν τηρήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο δηλ. να υπάρχει απόφαση των δημοτικών κοινοτήτων με τις προτεραιότητες και τα σχέδια δράσης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, η οποία θα έπρεπε να έχει υποβληθεί ένα μήνα πριν τη συζήτηση στο Δημ. Συμβούλιο

δ) δεν υπάρχει ιεράρχηση και προγραμματισμός των δράσεων με διάρκεια και χρονοδιάγραμμα, όπως επιβάλλεται. Η συρραφή πολλών και ασύνδετων δεν αποτελεί πρόγραμμα και το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο είναι ασύνδετο.

ε) Τα ιστορικά στοιχεία είναι ανεπαρκή. Λείπουν σημαντικές ιστορικές στιγμές. Ενδεικτικά:

  • Από την ιστορία του Ταύρου απουσιάζει η ηρωική εαμική αντίσταση και το κτίριο των πρώην αποθηκών ΕΟΜΕΧ, που κατά την διάρκεια της κατοχής το ΕΑΜ είχε εγκαταστήσει τις δράσεις της Εθνικής Αλληλεγγύης. Στο επιχειρησιακό μας πρόγραμμα πρέπει να περιληφθεί η διεκδίκηση του ιστορικού ακινήτου 3292 τ.μ. από τον δήμο για να στεγαστούν δομές αλληλεγγύης και μουσείο εθνικής αντίστασης στον Ταύρο.
  • Από τις κοινωνικές δομές στο δήμο μας απουσιάζει η συμμετοχή των πολιτών. Απουσιάζει η κίνηση πολιτών «Μεσοποταμία», που από το 2003 έχει πολύμορφο έργο σε περιβαλλοντικά και σε πολιτιστικά θέματα και σε δράσεις αλληλεγγύης.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου δεν είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση αλλά μια σοβαρή διαδικασία σύνταξης προγράμματος, η βάση για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής μας για την επόμενη πενταετία.

Ακόμη αποτελεί την βάση και τον σχεδιασμό για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είτε αυτές γίνονται με δημόσια χρηματοδότηση είτε με δανεισμό είτε από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, για τα περισσότερα από αυτά μάλιστα αποτελεί προαπαιτούμενο.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις δεν είναι παρατυπίες και παραλείψεις που μπορούν να δικαιολογήσουν μια τόσο σοβαρή προγραμματική πρόταση. Η ελλιπής διαδικασία υποδηλώνει τη διάθεση της δημοτικής πλειοψηφίας για μια γρήγορη διεκπεραίωση χωρίς συμμετοχή των πολιτών και της αντιπολίτευσης. Διότι αν θέλουμε να μιλάμε για συνεναίσεις και δημοκρατία δεν είναι δυνατόν να παραβλέπουμε και να προσπερνούμε τόσο σοβαρά θέματα, όπως αυτά που αναφέραμε.

Από το επιχειρησιακό σχέδιο προγράμματος λείπει η πνοή, λείπει ο στόχος που πάντα πρέπει να αποτελεί τον οδηγό.

ΥΓ1: Ο δήμαρχος κ. Ευθυμίου και ο γραμματέας του δήμου κ. Αντωνάκος οι οποίοι και παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση της Δημ. Κοινότητας Ταύρου είχαν την ευθιξία να ζητήσουν συγγνώμη για την ελλιπή διαδικασία, ο αντιδήμαρχος κ. Δαμηλάκος, όμως, διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση του προγράμματος έχει γίνει στα Νομικά πρόσωπα του Δήμου, κάτι εντελώς ανυπόστατο.

ΥΓ2: Επισημαίνουμε σε άλλη ανακοίνωση τις παρατηρήσεις μας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όπως διατυπώθηκαν στην Δημοτική Κοινότητα Ταύρου από τους σύμβουλους μας κ. Θ. Δουσμανόπουλο και Γ. Κωνσταντακοπούλου, αφού προηγουμένως πήραν τη διαβεβαίωση ότι θα επανέλθει προς συζήτηση το θέμα σε επόμενο Δημ. Συμβούλιο με ενσωματωμένες τις προτάσεις των Δημ. Κοινοτήτων.

ΥΓ3: Στη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση μέχρι τώρα, λόγω έλλειψης απαρτίας, με κύρια ευθύνη της δημοτικής πλειοψηφίας. Είναι άραγε τυχαίο ότι δεν ανταποκρίθηκαν κοινοτικοί σύμβουλοι στην πρόσκληση της προέδρου τέσσερις (!) φορές;


Μετά τη συνεδρίαση της Δ.Κ. Μοσχάτου θα δημοσιοποιήσουμε τις απόψεις που θα καταθέσουμε.

Δημοτική Ριζοσπαστική Κίνηση Νοσχάτου-Ταύρου 
«Πολίτες Σε Δράση για την Ανατροπή»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου