Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2015

Αρνητικές οι αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας των ΚΑΠΗ Ελληνικού-Αργυρούπολης

Η Δημοτική Συνεργασία ασκεί κριτική στις τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας των ΚΑΠΗ που ψήφισε η διοίκηση του Γιάννη
Κωνσταντάτου. Με ανακοίνωσή της επισημαίνει τα παρακάτω:

« Με την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής αλλάζουν κάποια πράγματα που αφορούν στη λειτουργία των ΚΑΠΗ.

1. Η εκλογή εκπροσώπου των μελών και πολιτιστικής επιτροπής θα γίνεται με ενιαία λίστα, όπου ο πρώτος σε προτίμηση γίνεται εκπρόσωπος των μελών και οι υπόλοιποι συγκροτούν την πολιτιστική επιτροπή.

  • Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο οι εκπρόσωποι των μελών να εκλέγονται χωριστά (όπως δηλαδή συνέβαινε μέχρι τώρα) επειδή δεν ταυτίζονται οι αρμοδιότητες του εκπροσώπου των μελών με αυτές της πολιτιστικής επιτροπής.
  • Πιστεύουμε ότι κακώς δεν ορίζονται στον κανονισμό οι αρμοδιότητες του εκπροσώπου των μελών και της πολιτιστικής επιτροπής, αλλά παραδόξως αναφέρεται ότι αυτές θα καθοριστούν με άλλον κανονισμό (που θα καταρτίσει ποιος;).
2. Καταργήθηκε η τριμελής διοικητική επιτροπή που αποτελούνταν από τον κοινωνικό λειτουργό, τον εκπρόσωπο των μελών και τον υπεύθυνο δημοτικό σύμβουλο.
  • Πιστεύουμε ότι η κατάργηση της τριμελούς διοικητικής επιτροπής είναι λάθος γιατί αντιμετώπιζε τρέχοντα προβλήματα του κάθε ΚΑΠΗ.
3. Αφαιρέθηκε η παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας προς τα μέλη των ΚΑΠΗ και η ειδικότητα του γιατρού. Από τις ευθύνες της νοσηλεύτριας ή επισκέπτριας υγείας αφαιρέθηκε η υποστήριξη του γιατρού και η λειτουργία του φαρμακείου.

Αφαιρέθηκε επίσης από τις ευθύνες της νοσηλεύτριας ή επισκέπτριας υγείας και της οικογενειακής βοηθού η κατ΄οίκον παροχή βοήθειας σε μέλη που αδυνατούν να εξυπηρετούνται μόνα τους.

  • Τα παραπάνω μας γεννούν ερωτηματικά για τις προθέσεις της δημοτικής αρχής!
Οι παραπάνω αλλαγές στον κανονισμό ψηφίστηκαν στο ΔΣ χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση σε γενικές συνελεύσεις των μελών των ΚΑΠΗ.

Η παράταξή μας ζήτησε την αναβολή του θέματος για να συζητηθεί ο κανονισμός σε συνελεύσεις μελών αλλά η διοίκηση ισχυρίστηκε ότι αυτό είχε ήδη γίνει!»

Πηγή: www.sinergasia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου