Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Η Ανοιχτή Συνέλευση των Εθελοντών του πρώην Κάμπινγκ Βούλας για την περίπτωση Μάκη Σταύρου

Με ένα λιτό, αλλά αιχμηρό κείμενο η  Ανοιχτή Συνέλευσης των Εθελοντών του πρώην Κάμπινγκ Βούλας απαντά στις αιτιάσεις του Μάκη Σταύρου τον οποίο διέγραψε πρόσφατα με ομόφωνη απόφαση.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο:


ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η ανοιχτή συνέλευση των εθελοντών του πρώην κάμπινγκ Βούλας, δεν παραπλανάται, δεν εκβιάζεται και δεν είναι φερέφωνο κανενός.

Όσο αναφορά την παράνομη σύνθεση - απόφασή της, σάς παραπέμπουμε στο άρθρο 2 παράγραφος α, του κανονισμού λειτουργίας.

«2) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α. Η συνέλευση, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί κατόπιν ψηφοφορίας το δικαίωμα λόγου, ψήφου ή και παρουσίας από όποιο μέλος της δεν σέβεται τους κανόνες λειτουργίας της και την παρεμποδίζει αυτήν ή τις δράσεις της με την συμπεριφορά ή τα έργα του. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να πράττει τα παραπάνω και για όποιο μέλος της αντιτίθεται έμπρακτα στις αρχές και τους σκοπούς της συνέλευσης μέσα ή έξω από αυτήν, μόνο όμως κατόπιν ομοφωνίας όλων των μελών της πλην του μέλους που προτείνεται να χάσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματα του από την συνέλευση.»

Διαβάστε:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου