Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Την Τετάρτη 15 Μαΐου εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή για το Μικρό Καβούρι

Η Ριζοσπατική Κίνηση Πολιτών Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συνέταξε και κατέθεσε στο ΣτΕ την προσφυγή Ε' 4260/2016 για διερεύνηση τόσο του πολεοδομικού καθεστώτος όσο και
του δασικού χαρακτήρα όλης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, η οποία υπογράφεται από μέλη της αλλά και πολίτες του Δήμου.

Η προσφυγή επρόκειτο να συζητηθεί από το αρμόδιο Ε' τμήμα του ΣτΕ αύριο, 15 Μαρτίου, αλλά επειδή τα αρμόδια Υπουργεία δεν κατέθεσαν φακέλους με τις εισηγήσεις τους, η γραμματεία του ΣτΕ ανακοίνωσε την αναβολή της εκδίκασης για την Τετάρτη 17 Μαΐου.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. έχει ήδη συντάξει πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης των θεμάτων που θέτει σε αμφισβήτηση, ο οποίος αποτελείται από Δημόσια έγγραφα και σχεδιαγράμματα.


Συγκεκριμένα, η προσφυγή στο ΣτΕ ζητά την ακύρωση του 30.9.2016 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης» και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης» ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/4.10.2016.

Σε συνέχεια της προάσπισης του Δημόσιου χώρου και του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χερσονήσου, και έχοντας πάντα αναδείξει τεκμηριωμένα τα παράτυπα αυτής της εκποίησης Δημόσιας περιουσίας με όρους προνομιακούς για τους αγοραστές και τίμημα εξευτελιστικά χαμηλό για το Δημόσιο , καταθέσαμε, μετά την εξώδικη πρόσκληση της 26/10/2016, προσφυγή στο ΣτΕ για την πλήρη και εκ νέου διερεύνηση των όρων έγκρισης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α..

Η προσφυγή αναδεικνύει σημεία σχετικά με το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς τα οποία θεωρούμε ότι δεν ελήφθησαν υπόψη κατά την τελευταία γνωμοδότηση του ΣτΕ (152/2016). Αφορούν δε το εξαιρετικής σημασίας θέμα εάν είναι η χερσόνησος περιοχή εντός σχεδίου πόλης και εντός Γ.Π.Σ. ή εκτός σχεδίου πόλης και εκτός Γ.Π.Σ. όπως εμπεριστατωμένα αποδεικνύουμε με την προσφυγή μας.

 
Εφόσον αποδειχτεί από τη διαδικασία επεξεργασίας και γνωμοδοτήσει το ΣτΕ ότι είναι οριστικά εκτός σχεδίου και Γ.Π.Σ. περιοχή, τότε η διαδικασία έγκρισης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. είναι τελείως διαφορετική και αμέσως απεμπλέκει το Δημόσιο και κοινόχρηστο τμήμα της χερσονήσου.

Έτσι με την προσφυγή στο ΣτΕ και την αναμενόμενη απόφαση ότι είναι εκτός σχεδίου πόλης και Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου περιοχή διασφαλίζεται η αποφυγή της επέκτασης των τουριστικών χρήσεων αλλά και όσων χρήσεων επιδιώκουν οι αγοραστές και διασφαλίζεται η δασική περιοχή που κινδύνευε από την επέκταση της δόμησης. Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνθήκες για διεύρυνση της προστασίας και προσβασιμότητας τόσο στα παράκτια όσο και στο αρχαιολογικά τμήματα της χερσονήσου.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου