Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Έλεος - Πώς το άσπρο γίνεται μαύρο!!!

4 στους 10 παραμένουν στη δουλειά μετά το Voucher
Περισσότεροι από 126.000 άνεργοι έδειξαν ενδιαφέρον για την «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας
για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».


Από το πρόγραμμα συνολικά ωφελήθηκαν περίπου 35.000 νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, ενώ ο αυξημένος αριθμός των ανθρώπων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον αφενός καταδεικνύει την επιτυχία της δράσης και αφετέρου υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα που θα «ανοίξουν τον δρόμο» της αγοράς εργασίας στους νέους.


Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την εξάλειψη όλων των ατελειών, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων προχώρησε το προηγούμενο διάστημα στην αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία διενεργήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Μάλιστα, οι προτεινόμενες αλλαγές από τον αξιολογητή ενσωματώθηκαν στις δύο νέες προσκλήσεις του voucher που εκδόθηκαν το καλοκαίρι του 2014.

Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτέλεσε το σύνολο των συντελεστών και παραμέτρων του προγράμματος, όπως οι ωφελούμενοι -δικαιούχοι Επιταγής εισόδου, οι πάροχοι κατάρτισης, οι μέντορες-εκπαιδευτές, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό υποστήριξης των Παρόχων κατάρτισης, τα στελέχη των υπηρεσιών διαχείρισης, αλλά και οι επιχειρήσεις διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης.


Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα περιλάμβανε ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που αφορούσαν μεταξύ άλλων θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης και επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.


Στην έκθεση του ΕΚΚΕ αποτυπώνονται με σαφήνεια τα θετικά στοιχεία του προγράμματος, ενώ διακρίνεται και το μεγάλο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τέτοιες δράσεις.


Σύμφωνα με την αξιολόγηση, το Πρόγραμμα, από ποσοτικής άποψης, υλοποιήθηκε αποτελεσματικά. Πιο συγκεκριμένα, τo voucher ενεργοποιήθηκε από τους δικαιούχους σε ποσοστό 84%, ενώ αντίθετα, σε πολύ χαμηλά επίπεδα -περίπου στο 2%- βρίσκεται τόσο η πρόωρη εγκατάλειψη της Θεωρητικής κατάρτισης όσο και η διακοπή της Πρακτικής άσκησης.


Στο 72% η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων

Για το σύνολο του προγράμματος, διαπιστώνεται ότι η εμπλοκή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Πρακτική άσκηση είναι απολύτως πλειοψηφική. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν από 0 έως 3 άτομα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (71,63%) των επιχειρήσεων για την Πρακτική Ασκηση των ωφελουμένων στο σύνολο του Προγράμματος.


Ακολουθούν με μικρότερα συνολικά ποσοστά συμμετοχής οι επιχειρήσεις με 4-9 άτομα προσωπικό (9,78%) και οι επιχειρήσεις με 10-29 άτομα προσωπικό (8,01%), ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, που ταξινομούνται ως μεγαλύτερου μεγέθους ως προς τον αριθμό των απασχολουμένων σε αυτές, δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή στο Πρόγραμμα.


Το 36% συνέχισε να εργάζεται στην επιχείρηση

Ενα άλλο ενθαρρυντικό εύρημα που εντοπίζεται στην έρευνα είναι ότι σε ποσοστό 35,9%, προτάθηκε η συνέχιση της συνεργασίας του ωφελούμενου με την επιχείρηση μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Εξ αυτών το 24% συνέχισε μετατρέποντας την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας. Παράλληλα, το 60,5% εργάστηκε για την επιχείρηση της πρακτικής άσκησης με καλύτερους όρους από αυτούς της πρακτικής άσκησης, το 13,9% με χειρότερους και το 25,6% αυτών με ίδιους.


Ως προς τη συνάφεια του Προγράμματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην αξιολόγηση τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ειδοποιός διαφορά του Προγράμματος, με άλλα αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιούνται χωρίς τη χορήγηση voucher, έγκειται στη δυνατότητα-δικαίωμα κάθε ανέργου να επιλέγει ο ίδιος τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί. Το γεγονός ότι ο ίδιος ο άνεργος είναι αυτός που επιλέγει αποτελεί μια μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν.


Παράλληλα, σύμφωνα με την αξιολόγηση, ως προς την αποτελεσματικότητά του, το πρόγραμμα θεωρείται επιτυχημένο, καθώς μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία, κάτω από πραγματικές συνθήκες εργασίας και συχνά στο πλαίσιο μεγάλων και οργανωμένων επιχειρήσεων. Παράλληλα, με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση οι νέοι μαθαίνουν, γίνονται παραγωγικοί, νιώθουν χρήσιμοι και προσφέρουν, κάτι που εν τέλει είναι και το ζητούμενο.


Τα θετικά του προγράμματος επιταγών κατάρτισης


Τα κυριότερα σημεία από τη θετική αξιολόγηση του προγράμματος:

  • Πρόκειται για μία διαδικασία ελκυστική για τους νέους, αφού η αίτηση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά και δεν επικρατεί η γραφειοκρατική λογική, ενώ αρκετοί ωφελούμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων πού θα κάνουν την πρακτική τους άσκηση και βρίσκουν μόνοι τους τον κατάλληλο πάροχο κατάρτισης.
  • Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στη μεγαλύτερη αμεσότητα που υφίσταται, καθώς και στην ελευθερία που δίνεται στους ωφελούμενους ως προς την παροχή της δυνατότητας επιλογής του παρόχου κατάρτισης από τον ίδιο τον ωφελούμενο.
  • Πρόκειται για το πιο αποδοτικό πρόγραμμα έως σήμερα. Σε επίπεδο διαχείρισης, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από μία διαφορετική δομή και λογική, με σαφώς λιγότερες διαδικασίες που χρειάζεται να ελεγχθούν, επομένως πρόκειται για ένα αποδοτικό πρόγραμμα.
  • Ακόμη πιο αποδοτική υπήρξε η πράξη για τους ωφελούμενους, μιας και μεγάλο ποσοστό της χρηματοδότησης πήγε στον τελικό δικαιούχο, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία.

Γιάννης Μάλλης, ωφελούμενος προγράμματος Voucher

Πλεονέκτημα η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, μειονέκτημα οι απολαβές και η ασφάλιση

Το ζήτημα των αμοιβών έθεσε σε δηλώσεις του στο «Εθνος-Εργασία» ο Γιάννης Μάλλης, παλαιότερος ωφελούμενος προγράμματος Voucher. Παρά την ικανοποίησή του, τόσο από το πρόγραμμα όσο και από τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκόμισε, ο Γιάννης άγγιξε ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τόσο τους καταρτιζόμενους όσο και εκείνους που το υλοποιούν.


Ποια είναι η γνώμη σου για τα προγράμματα Voucher;

Πιστεύω ότι αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για την εισαγωγή των νέων στην αγορά εργασίας και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αλλά και αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα «συν» για το βιογραφικό μας.


Σε ποιο πρόγραμμα είχες ενταχθεί και τι αποκόμισες από τη συμμετοχή σου στη συγκεκριμένη δράση;

Ο τίτλος του προγράμματος που παρακολούθησα είναι «Στέλεχος Επιχειρησιακής Υποστήριξης» και έκανα πρακτική άσκηση σε εταιρεία πληροφορικής. Είμαι πολύ ευχαριστημένος τόσο με τη θεωρητική κατάρτιση όσο και με την πρακτική άσκηση.


Θεωρείς ότι τα προγράμματα Voucher «ανοίγουν» τον δρόμο για την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας;

Κατά τη γνώμη μου τα προγράμματα Voucher μας «ανοίγουν» έναν νέο δρόμο για την είσοδο στην αγορά εργασίας, που -υπό άλλες συνθήκες- δεν θα μας ανοιγόταν. Και αυτό διότι μας δίνεται η ευκαιρία να εργαστούμε σε μια επιχείρηση και να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας της εκ των έσω. Αντίθετα, μια συνηθισμένη πρόσληψη προσφέρει λιγότερες γνώσεις για τη συνολική λειτουργία μιας επιχείρησης, διότι ο εργαζόμενος εστιάζει αποκλειστικά στο αντικείμενό του. Εξάλλου το γεγονός και μόνο ότι οι άνεργοι που συμμετέχουν αποκτούν επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες και εξασκούνται στο αντικείμενό τους, αυξάνει τις προοπτικές για μία θέση εργασίας στο μέλλον.


Τι παραπάνω θα ήθελες από τα προγράμματα Voucher;

Παρά τα οφέλη που προσφέρουν, θεωρώ ότι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα Voucher υποαμείβονται, ενώ η καταβολή τους γίνεται σε μεγαλύτερα των συνηθισμένων χρονικά διαστήματα. Θα προτιμούσα, επομένως, υψηλότερες και τακτικότερες κατά το δυνατόν οικονομικές απολαβές (π.χ. σε μηνιαία βάση, εφόσον μάλιστα απευθύνεται σε ανέργους που δεν έχουν πόρους).

Επιπλέον, θα έπρεπε να υπήρχε η δυνατότητα ασφάλισης μέσω προγράμματος Voucher με ένσημα.


Άννα Δαλλαπόρτα, γ.γ. του υπουργείου Εργασίας

Με διαφάνεια και χωρίς γραφειοκρατία

Η γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αννα Δαλλαπόρτα, δηλώνει στην «Εργασία»: «το σύστημα επιταγών κατάρτισης αποτελεί ένα διαχειριστικό εργαλείο που επιτρέπει την άμεση παρέμβαση για την εφαρμογή πολιτικών σε θέματα απασχόλησης. Η καινοτομία του voucher στο σύστημα διαχείρισης των προγραμμάτων κατάρτισης έγκειται στο γεγονός ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί πολύ γρήγορα χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να ακολουθήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και των ανέργων. Επιπλέον, με την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών, επιτυγχάνονται διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής των ωφελουμένων με αντικειμενικά κριτήρια, ενώ παρέχεται στον ωφελούμενο η δυνατότητα επιλογής του παρόχου κατάρτισης σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες. Σημαντικές βελτιώσεις ακόμη αποτελούν τόσο η καταβολή του επιδόματος σε τρεις πληρωμές όσο και η πρόβλεψη για δαπάνες μετακίνησης των ωφελουμένων του προγράμματος. Επιπλέον, η μεγάλη συμμετοχή των επιχειρήσεων που ξεπέρασε τις 25.000, επιτρέπει την επίτευξη των στόχων του προγράμματος για μια δομημένη πορεία εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας και στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχει- ρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας».


Θοδωρής Βγένης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου