Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Από Δευτέρα 9 Μαρτίου οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μοσχάτου-Ταύρου

Οι νέες αιτήσεις για παροχή ειδών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο ∆ήµο Μοσχάτου-Ταύρου, θα κατατίθενται από 9 Μαρτίου έως 3 Απριλίου, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου (Κοραή 36 και Αγίου Γερασίµου ισόγειο - Μοσχάτο) και στο Πρωτόκολλο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ταύρου (Πειραιώς και Επταλόφου - Ταύρος).
 

Τα έντυπα των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά θα διατίθενται:

  • Για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Μοσχάτου: από το Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου (Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου) καθώς επίσης από το Γραφείο Ενηµέρωσης (πλατεία ΗΣΑΠ)
  • Για τη ∆ηµοτική Κοινότητα Ταύρου: από το Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας (Πειραιώς και Επταλόφου, κτίριο 1)
  • Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας: Μοσχάτο 210 9418655, Ταύρος 2103462125

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται για κάθε ενήλικο μέλος που διαμένει με τον/την αιτούντα και να είναι θεωρημένα:
  1. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  3. Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο κατοικίας κ.λ.π)
  4. Πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας, ΕΙ και Ε9 - αν ο δικαιούχος δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ
  5. Γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο (για άτομα με προβλήματα υγείας)
  6. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
  7. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας (όπου απαιτείται)
Σε περίπτωση δημοτών οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από τον Δήμο που κατοικούν, ότι δεν εξυπηρετούνται από αντίστοιχο πρόγραμμα. Επίσης απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι δεν ωφελείται από ανάλογο πρόγραμμα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου