Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου: Απαντήσεις σε ερωτήματα για το Κεντρικό Πράσινο Σημείο, το τρόπο λειτουργίας και τους στόχους

Για την πλήρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη δημιουργία του Βασικού Πράσινου Σημείου στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου η δημοτική αρχή παραθέτει μια συνοπτική παρουσίαση με τη μέθοδο των ερωτήσεων - απαντήσεων ώστε να γίνει πλήρως κατανοητή η διαδικασία αυτή.
 • Τι είναι το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και τι περιλαμβάνει.
Είναι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποβλήτων για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου σύμφωνα με τους στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης. (Υποχρεωτικό για όλους τους Δήμους της χώρας).
Περιλαμβάνει τα τοπικά έργα υποδομής και τις δράσεις που απαιτούνται για:
 • Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατά συνέπεια μείωση του κόστους για τον Δήμο.
 • Αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης για να επιτευχθεί ο στόχος του 50% το 2020.
 • Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 • Τι είναι το Κεντρικό Πράσινο Σημείο
Είναι ένας χώρος όπου θα συλλέγονται χωριστά πλαστικά υλικά, μεταλλικά αντικείμενα, λαμπτήρες, μπαταρίες, χαρτί, βιβλία, CD, παιχνίδια κλπ. σε χωριστούς κλειστούς κάδους. Επίσης θα δημιουργηθούν χώροι εκπαίδευσης – ενημέρωσης πολιτών και μαθητών.
 • Ποιοι θα πηγαίνουν εκεί τα ανακυκλώσιμα υλικά;
- Οι πολίτες μόνοι τους ή ο Δήμος.
- Επίσης θα μπορούν να φέρνουν οι Δήμοι Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης πρασινοκλαδέματα τα οποία θα τεμαχίζονται και θα απομακρύνονται την ίδια ημέρα.
 • Τι είναι τα μικρά περιφερειακά Πράσινα Σημεία;
Είναι μικροί ΚΛΕΙΣΤΟΙ χώροι 20-30 τ.μ εντός της πόλης όπου θα γίνεται συλλογή των ανακυκλώσιμων. π.χ τα σπιτάκια της ανακύκλωσης που λειτουργούν ήδη είναι μικρά Πράσινα Σημεία.
 • Οι μπλε κάδοι και τα υπόλοιπα συστήματα ανακύκλωσης θα καταργηθούν;
ΟΧΙ - θα λειτουργούν όπως προβλέπεται ανεξάρτητα.
 • Θα υπάρχει όχληση του περιβάλλοντος;
ΟΧΙ - απεναντίας τα οφέλη για την προστασία του περιβάλλοντος είναι πολύ μεγάλα.
 • Τι προβλέπεται για τη σωστή λειτουργία του χώρου;
Περίφραξη, φύλαξη, δενδροφύτευση και όλα τα αναγκαία έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Ποιος επιβαρύνεται το κόστος κατασκευής και λειτουργίας;
Η Περιφέρεια Αττικής και ο Σύνδεσμος των Δήμων.
 • Ποιο το όφελος για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου;
Πέραν των περιβαλλοντικών - λειτουργικών ωφελειών, εκτιμάται οικονομικό όφελος περίπου 80.000 €/έτος με εκτιμώμενο τέλος εισόδου 10 €/tn.
Λεπτομερής ανάλυση για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβάνεται στη μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και τις Τοπικές Κοινότητες.
 • Γιατί πρέπει να συμμετέχουν και οι άλλοι Δήμοι;
- Η χρηματοδότηση γίνεται από τον Σύνδεσμο των Δήμων και θα πρέπει να δημιουργηθεί Διαδημοτική συνεργασία, διαφορετικά θα έπρεπε ο Δήμος να το κατασκευάσει και λειτουργήσει μόνος του (πολύ μεγάλο κόστος, έλλειψη τεχνογνωσίας).
Πρόσθετα δε, για να είναι αποδοτική η λειτουργία μιας μονάδας για τα πρασινοκλαδέματα απαιτείται μία ελάχιστη ποσότητα η οποία δεν καλύπτεται μόνο από τις ποσότητες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου